92188

Kücük sinema salonu

Mimari biçimlenişi
Salonlarda Ses yalıtımı akustik kaplama Akustik Panel ile Hacim akustiği bakımından uygun ortamların oluşturulabilmesi için mimari biçimlemede bir takım düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. Mimari tasarım seviyesinde öncelikle salon biçimi, ses kaynağının bulunduğu sahne ve balkonlardaki dinleyici konumları, arka ve yan parter duvarları ile tavan ve ses yansıtıcı özelliği bulunan yüzeyler, balkon ve balkon altları akustik açıdan kontrol edilmelidir.
Resim