92188

Konferans toplantı salonu

Akustik Özellikler
Konuşma ve müzik yani bu iki ana işlev arasında yer alan tiyatro, opera, müzikal ve benzeri etkinlikler için akustik özelliklerin oluşturulmasında;

· Dolaysız ve yansımış sesin birleşimi ile oluşan toplam ses düzeyi,
· Bir hacimde ses kaynağının kapatıldıktan sonraki durumda, ses enerjisinin düşme hızı olarak adlandırılan yansıma süresi,
· Hacmin yüzeylerinden oluşan yansımalar çok önemli rol oynar.

Yeterli ses düzeyi bir hacimde, konuşma ve müziğin bütün özelliklerinin algılanabilmesi açısından önem taşır. Doğrultulu ve yayınık ses olmak üzere iki tür sesten söz edilebilir. Kaynaktan çıkan ve hiçbir engele rastlamadan doğruca dinleyiciye ulaşan sese dolaysız ses denir. Bununla birlikte hacim yüzeylerinde yansımalar ve soğurmalar sonucunda hacmi dolduran yansışmış ses vardır. Bütün dinleyici noktalarında farklı oranlarda birarada bulunan yansışmış ses ve dolaysız ses birleşerek tüm sesi oluşturur. Buna göre salona yansıtıcı ve tutucu paneller uygulanarak  sesin dengeli dagılımı saglanır

Resim