92188

Konferans salonu 500

Hacim akustiği
Mimarlık ve farklı bilim dallarının belirli bir oranda iç içe olması ile ortaya çıkan yeni bilim dalları oluşmuştur. Bunlardan biri de mimari akustiktir. Mimari akustik, genel olarak yapıların içi ve yapıların dışında oluşan gürültü seslerin incelenmesi ve denetlenmesi ile ilgili yapı akustiği ile hacim akustiği iki bölümde ele alınmaktadır. Hacim akustiği, duysal etkinliğin birinci  derecede önem arzettiği kongre, konser salonları ve konferans salonları ile, işitselliğin ve görselliğin bir aradan olduğu etkinliğin bulunduğu opera, tiyatro, sinema salonları gibi yapılarda, ses kaynağından çıkan seslerin bu hacimdeki dinleyicilere nitelik ve kalite açısından en uygun biçimde iletilmesine imkan veren akustik dalıdır.

Akustik açısından uygun özelliklerdeki yapılar oluşturmak için, hacimlerde belirli bir akustik kriterlerin sağlanması gerekmektedir. Bunların sağlanması da mimari ile biçimleniş ve hacimde kullanılan mimari gereçlerinin özellikleri ile birebir ilişki halindedir. Hacmin, Konuşma ya da müzik amaçlı konser ve konferans salonları gibi olumlu akustik özellikler taşıyabilmesi için, tasarım seviyesinde belli bir akustik ayarın göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Mimari akustik konusunda fazla bilgisi bulunmayan bir mimarın en iyi akustik özellikleri olan mekanlar oluşturabilmesine yönelik bir takım bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Fazlaca ayrıntıya inmeden mimari ve akustik ilişkisi iletilmeye çalışılmıştır.

Resim