92188

Konferans salonu

HACİM AKUSTİĞİ - AKUSTİK TASARIM
Konser, konferans salonu, Tiyatro salonu,  oditoryum gibi kültürel etkinliklerin yapılabilmesine imkan sağlayan yapıların çokça bulunması, bir toplumun kültür seviyesinin yüksekliğinin en önemli göstergelerinden birisidir. Mimarlık alanı içerisinde hem işitsel hem de görsel açıdan önemli olan ve toplumlarda pek çok şeyin aktarıldığı bu tip yapıların tasarımı çok farklı bir önem taşımaktadır. Bu tür yapıların oluşturulması farklı bir alanını oluşturmaktadır. İnsanların içinde bulundukları tüm mimarilerde işlev ve görsellik kaygılardan haraketle oluşturulan mimari tasarım, insanoğlunun beş duyusuna hitap eden ses, aydınlatma, koku, ısı ve benzer konuların en rahat ve doğru biçimde algılanmasına imkan sağlayacak özellikleri de taşımalıdır.

Hacim akustiği
Mimarlık ve farklı bilim dallarının belirli bir oranda iç içe olması ile ortaya çıkan yeni bilim dalları oluşmuştur. Bunlardan biri de mimari akustiktir. Mimari akustik, genel olarak yapıların içi ve yapıların dışında oluşan gürültü seslerin incelenmesi ve denetlenmesi ile ilgili yapı akustiği ile hacim akustiği iki bölümde ele alınmaktadır. Hacim akustiği, duysal etkinliğin birinci  derecede önem arzettiği kongre, konser salonları ve konferans salonları ile, işitselliğin ve görselliğin bir aradan olduğu etkinliğin bulunduğu opera, tiyatro, sinema salonları gibi yapılarda, ses kaynağından çıkan seslerin bu hacimdeki dinleyicilere nitelik ve kalite açısından en uygun biçimde iletilmesine imkan veren akustik dalıdır.

Resim